Generalforsamling i Rårup Vandværk

20. marts 2019

Onsdag d. 20/3 2019 kl. 19 i Rårup Hallen.
Dagsorden ifølge vedtægter.

Vedtægter kan ses på www.raarupvandvaerk.dk 

Forslag til dagsorden skal være bestyrelsen i hænde 8 dage
før generalforsamling: info@raarupvandvaerk.dk

Bestyrelsen